Björndansen

Björndansen är en riktigt stark och fängslande deckare som fokuserar på vad det är som driver en rånare till att utföra brott. Boken passar för dig som söker en riktig tegelstensdeckare, men som samtidigt vill se djupare in i familjeförhållanden som kan ligga bakom ageranden i vuxen ålder.

Under tidigt 1990-tal genomfördes ett flertal bankrån runt om i landet. Det som gjorde att dessa rån skiljde sig från mängden var att majoriteten utfördes med hjälp av stulna vapen från det svenska förvaret.
Gärningsmännen fick av media namnet Militärligan, vilket bestod av ledaren och hans två bröder.
 
Det fanns dock en fjärde bror med i bilden, Stefan Thunberg, som valde att inte delta i rånen och i Björndansen får vi höra hans berättelse baserad på de riktiga händelserna.

Björndansen – mer än bara en kriminalhistoria

Även om Björndansen främst fokuserar på kriminalitet och historien bakom de brott som begåtts så får man också en inblick i familjehistorian och brödernas barndom under olika tider i livet. Redan i inledningen uppstår en känsla av obehag, då läsaren får ta del av hur brödernas pappa ofta misshandlade mamman och hur de hamnade mitt upp i röran.
 
Redan här fick också den äldre brodern ansvar för att hålla ihop familjen, vilket resulterade i ett behov av att kunna hävda sig mot sin far när han sedan nådde en vuxen ålder.

Den kärlek som bröderna ändå känner till varandra och den relation som de har till sin fader kommer att ha en mycket avgörande betydelse för historian och är precis lika värdefull som kriminalhistorian i sig.

För vem passar boken?

Björndansen passar helt klart för dig som är intresserad av kriminalhistorier och som samtidigt vill ha en bok där spänningen inte sviktar – från början till slut.
 
De många detaljerna och beskrivningar av tillbakablickar såväl som rånförberedelser gör att boken bjuder på en hisnande resa genom den verklighet som bröderna upplevde, även om den till viss del har stuvats om för boken.
 
Har du insikt i de rån som utfördes under 1990-talet kommer du dock ändå känna igen de tillvägagångssätt som användes eller de platser som nämns.

Författare

Bakom Björndansen står, som tidigare nämnt, Stefan Thunberg och tillsammans med Anders Roslund togs den spännande och fascinerade romanen fram.
 
Roslund har många år bakom sig i branschen och ligger bakom ett flertal riktigt framgångsrika böcker.